Jialing River Restaurants, Chongqing, China, 2016
Jialing River Restaurants, Chongqing, China, 2016
Photo prints: up to 150x120cm