Shimen Bridge, Study 2, Chongqing, China, 2016
Shimen Bridge, Study 2, Chongqing, China, 2016
Photo prints: up to 150x120cm