Dashuijing District, Chongqing, China, 2016
Dashuijing District, Chongqing, China, 2016
Photo prints: up to 150x120cm