Yangtze River Cruise Ship and Chongqing Grand Theatre, Chongqing, China, 2016
Yangtze River Cruise Ships, Chongqing, China, 2016
Photo prints: up to 150x120cm