Huaxin District Construction Site, Chongqing, China, 2016
Huaxin District Construction Site, Night Study, Chongqing, China, 2016
Photo prints: up to 150x120cm