Mountains Portrait, Tatra Mountains, 2013
Mountains Portrait, Tatra Mountains, 2013